ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σύμφωνα με τον όρο 14 των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού Ultrex Cup, oι όροι του εν λόγω διαγωνισμού , τροποποιούνται ως προς τις παραγράφους 5 & 6 και συγκεκριμένα ως προς τις ώρες και ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων αλλά και την ανακοίνωση των ομάδων που κληρώθηκαν να συμμετέχουν.

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ- Unilever» (εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό στον Δικτυακό τόπο: “https://www.ultrexcup.gr” με τον τίτλο “Ultrex Cup” (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, και έχουν ηλικία άνω των 18 χρόνων.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, καθώς και οι εργαζόμενοι της εταιρείας «Ιnitiative Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία» και «ΒΑΛΙΟΥ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» που έχουν αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού για λογαριασμό της διοργανώτριας(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στον δικτυακό τόπο: “https://www.ultrexcup.gr” κατά την περίοδο από 28/3/2017 έως και 25/4/2017 και ώρα 23:59 μ.μ.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Μηχανισμός.
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να εισέλθει στον διαδικτυακό τόπο “ULTREX CUP”(“https://www.ultrexcup.gr”).

Προκειμένου να συμμετάσχει ο χρήστης, θα πρέπει να μεταβεί στη φόρμα συμμετοχής και να εισάγει τα στοιχεία των παικτών της ομάδας συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία, ώστε να λάβει μέρος στο Ultrex Cup. Προαιρετικά μπορούν να συμπληρωθούν και τα υπόλοιπα πεδία με σκοπό τη δημιουργία ομάδας με 3 αναπληρωματικούς παίκτες.

Η συμμετοχή στο ULTREX CUP είναι εντελώς δωρεάν.

Μετά το πέρας της ημερομηνίας εγγραφών, δεν μπορεί κανείς να συμμετέχει στο Ultrex Cup, Θα κληρωθούν 64 ομάδες και 16 αναπληρωματικές. Μόλις ανακοινωθούν οι 64 ομάδες που κατόπιν κλήρωσης θα λάβουν μέρος στο Ultrex Cup θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα και οι ώρες που θα παίξει η κάθε ομάδα με την αντίπαλη.

Καμία ομάδα δεν μπορεί να επιλέξει ή να αλλάξει την αντίπαλη ομάδα που θα αγωνιστεί, εκτός και αν είναι απόφαση του διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα ή δεν συμμορφώνεται σύμφωνα με τους κανονισμού γηπέδου ή φέρεται ανάρμοστα. Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι και έως 2 μέρες πριν τον αγώνα, η ομάδα που ακύρωσε χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στο Ultrex Cup και επιλέγεται επιλαχούσα ομάδα για να παίξει στην θέση της. Αν δεν βρεθεί επιλαχούσα ομάδα η αντίπαλη ομάδα προκρίνεται άνευ αγώνος. Σε περίπτωση ακύρωσης 1 μέρα πριν ή την μέρα του αγώνα η ομάδα χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στο Ultrex Cup και η αντίπαλη προκρίνεται άνευ αγώνος.

Σε περίπτωση τραυματισμού κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Unilever δε φέρει καμία ευθύνη, αλλά ο κάθε παίκτης φέρει για το εαυτό του.

Οι 64 ομάδες που θα βγουν κατόπιν κλήρωσης θα παίξουν μεταξύ τους σε 10 αγωνιστικές στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες. Οι ομάδες που θα σχηματιστούν για τον PR αγώνα δεν είναι αποτέλεσμα κλήρωσης.

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

 • 20:00-22:00 – PR Αγώνας
 • 22:00-23:00 – 6 αγώνες

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

 • 19:00-20:00 – 3 αγώνες
 • 20:00-21:00 – 3 αγώνες
 • 21:00-22:00 – 3 αγώνες

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

 • 19:00-20:00 – 3 αγώνες
 • 20:00-21:00 – 3 αγώνες
 • 21:00-22:00 – 3 αγώνες
 • 22:00-23:00 – 3 αγώνες

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

 • 19:00-20:00 – 3 αγώνες
 • 20:00-21:00 – 3 αγώνες
 • 21:00-22:00 – 2 αγώνες

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

 • 19:00-20:00 – 3 αγώνες
 • 20:00-21:00 – 3 αγώνες
 • 21:00-22:00 – 2 αγώνες

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

 • 19:00-20:00 – 3 αγώνες
 • 20:00-21:00 – 3 αγώνες
 • 21:00-22:00 – 2 αγώνες

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

 • 19:00-20:00 – 3 αγώνες
 • 20:00-21:00 – 3 αγώνες
 • 21:00-22:00 – 2 αγώνες

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

 • 20:00-21:00 – 3 αγώνες
 • 21:00-22:00 – 1 αγώνας

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

 • 20:00-21:00 – 1 αγώνας
 • 21:00-22:00 – 1 αγώνας

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

 • 21:00-22:00 – 1 αγώνας

Ως έγκυρη συμμετοχή λαμβάνεται μόνο η εγγραφή που έχει γίνει στο διαδικτυακό τόπο www.ultrexcup.gr κατά την περίοδο των εγγραφών.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6. Κλήρωση.
Από τον διαγωνισμό θα προκύψουν εξήντα τέσσερις (64) ομάδες στο σύνολο, μετά από κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου 2017 και 16 αναπληρωματικές.

1. Οι εξήντα τέσσερις (64) τυχεροί που θα κληρωθούν, θα μπορέσουν να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Ultrex Cup που θα διεξαχθεί στα γήπεδα Campeon 5x5 που βρίσκεται στην οδό Φραγκοκλησιάς στο Μαρούσι από τις 5/5/2017 έως και την 7/7/2017.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει σε δύο φάσεις στο διαδικτυακό τόπο www.ultrexcup.gr. Η πρώτη ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τις 6 ομάδες που θα αγωνιστούν την Παρασκευή 5/5/2018 και θα γίνει στις 28/4/2017. Η δεύτερη που θα περιλαμβάνει τις υπόλοιπες 58 ομάδες θα ανακοινωθούν στις 4/5/2017.

7. Νικητές- Δώρα.
Από τον διαγωνισμό θα αναδειχθούν 3 νικήτριες ομάδες.
Πρώτη νικήτρια ομάδα ορίζεται αυτή που έχει περάσει όλα τα match και έχει κερδίσει στον αγώνα του τελικού την αντίπαλη ομάδα. Η πρώτη νικήτρια ομάδα (όσοι παίκτες έχουν δηλωθεί κατά τη διάρκεια των εγγραφών) κερδίζει ένα ταξίδι στην Ισπανία και προϊόντα Ultrex. Αυτό περιλαμβάνει διαμονή και αεροπορικά εισιτήρια για όλους τους παίκτες που έχουν δηλωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου των εγγραφών στο www.ultrexcup.gr.
Δεύτερη νικήτρια ομάδα ορίζεται αυτή που πέρασε στον τελικό αλλά δεν προκρίθηκε. Όλοι οι παίκτες που έχουν δηλωθεί κατά την περίοδο των εγγραφών κερδίζουν γυαλιά VR και προϊόντα Ultrex.
Τρίτη νικήτρια ομάδα είναι αυτή που πέρασε στον ημιτελικό και κέρδισε. Το δώρο της είναι δωροεπιταγές Intersport συνολικής αξίας 400 ευρώ και προϊόντα Ultrex.
Τα είδη των προϊόντων θα καθοριστούν κατόπιν διαθεσιμότητας του διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των δώρων. Τα δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα πράγματα.
Περισσότερες πληροφορίες για το μεγάλο δώρο, μπορείτε να δείτε εδώ

8. Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού.
Οι 3 νικήτριες ομάδες θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο www.ultrexcup.gr και στην επίσημη σελίδα στο Facebook στις 12/7/2017. Οι νικητές θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να παραλάβουν τα δώρα τους.

9. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.
Οι νικητές του Ultrex Cup, δηλαδή το ονοματεπώνυμό τους και ο τόπος κατοικίας τους, θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο “https://www.ultrexcup.gr
Με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη, μη θίγουσα με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα παρέχονται με αιτία το διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.
Όλοι οι νικητές θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που θα τους ζητηθεί προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους. Εάν δεν ακολουθήσουν και ολοκληρώσουν την διαδικασία στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμά επί του σχετικού Δώρου. Από την διαδικασία δεν προβλέπονται αναπληρωματικοί νικητές.

10. Ευθύνη.
Ο Διοργανωτής θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των Δώρων. Εφόσον το σύνολο των Δώρων διατεθεί, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του διαγωνισμού για παροχή πρόσθετου αριθμού Δώρων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Περαιτέρω ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Δημοσιότητα.
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (“https://www.facebook.com/ultrexgr ”) σε ειδική περιοχή στη σελίδα που ονομάζεται “Notes” καθώς και στον διαδικτυακό τόπο www.ultrexcuup.gr

12. Προσωπικά Δεδομένα.
Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για την ολοκλήρωση ανάδειξης του τυχερού και για την παράδοση του Δώρου. Μετά την παράδοση του Δώρου στον τυχερό οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και των τυχερών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, πέρα από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των τυχερών του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων σε αυτούς.

13. Βιντεοσκόπηση-Φωτογραφία
Οι αγώνες μπορούν να βιντεοσκοπηθούν καθώς και να φωτογραφηθούν. Οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς και να αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο www. ultrexcup.gr και στη σελίδα του Ultrex στο Facebook https://www.facebook.com/ultrexgr καθώς οι παίκτες έχουν αποδεχτεί την παραπάνω χρήση του εν λόγω υλικού.

14. Τροποποίηση Όρων.
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου “https://www.facebook.com/ultrexgr”, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16. Αποδοχή των όρων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.